Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekonomické, sociální a kulturní faktory historického procesu modernizace
Id projektuSGS11/FF/2013
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je zapojení studentů navazujícího magisterského a doktorského studia do výzkumu problematiky ekonomické, sociální a kulturní stránky historického procesu modernizace, který je na odborné vědecké úrovni realizován členy Centra pro hospodářské a sociální dějiny. Jedná se o výzkum klíčové problematiky přechodu od tradiční stavovské agrární společnosti ve industriální občanskou společnost. Prostřednictvím vlastního výzkumu získají studenti možnost blíže poznat proces modernizace, jeho složitou strukturu a komplikované vztahy v ekonomické, sociální i kulturní rovině. Výstupy projektu budou realizovány formou vědeckých článků a studií v odborných periodicích regionálního i celonárodního charakteru, kapitolami v kolektivních monografiích a aktivní účastí na vědeckých konferencích.