Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literatura v širších kulturních kontextech 3
Id projektuSGS8/FF/2013
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt se zaměřuje na literární tvorbu různých období (s akcentem na raný novověk a moderní epochu), a to prostřednictvím přesahů, které překonávají úzkou, textově-filologickou analýzu literárního díla. Základním atributem zůstává zkoumání uměleckého díla, které má specifickou povahu, avšak značný důraz bude položen na obecnější společensko-kulturní aspekty, intermediální souvislosti či performativní účinky. Pozornost bude zaměřena na sledování literárního života, sociálních souvislostí (recepce i nakladatelská praxe), komunikačních vazeb a mediálních kontextů s výraznými přesahy k vizualitě (literatura a výtvarné umění). Jedním z dominantních prvků se stane otázka tematizace prostoru. Spojujícím teritoriem se stane oblast Moravy a Slezska a česko-polské hraniční prostředí.