Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Situace polského nářečí ve dvou sibiřských lokalitách (region Chakasja, Rusko)
Id projektuSGS1/FF/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je představit jazykovou situaci a jazyk (nářečí) několika sibiřských vesnic, ve kterých do dnešního dne žije polské (polskojazyčné) obyvatelstvo ? potomci přesídlenců z přelomu 19. a 20. století, kterým carská vláda poskytla půdu pro hospodaření. Aktuálně existují takové vesnice tři; nářečí v jedné z nich bylo předmětem zkoumání již v r. 2010 (výzkum vedla jedna ze spolunavrhovatelek, Ekaterina Popova). Předkládaný projekt by měl na tento dřívější výzkum navazovat. Hlavním cílem projektu a samotného výzkumu má být popis konkrétního polského nářečí s přihlédnutím k jazykovému prostředí, ve kterém se vyskytuje a jímž je ovlivněn. Dále je v úmyslu navrhovatelek vzájemná komparace mluvy v jednotlivých sibiřských lokalitách, jakož i srovnání těchto izolovaných nářečí s nářečími na území Polska (hlavně těch, která se vyvíjejí na východní hranici PR). Kromě jazyka bude předmětem zájmu také historické, společenské-politické a kulturní pozadí problematiky. Všechny tyto aspekty přispějí k rozvoji poznání polského jazyka mimo území vlastního Polska.