Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fyziologická reakce organismu na kontinuální a intermitentní zatížení
Id projektuSGS12/PdF/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je hledání vzájemných vztahů mezi velikostí různě modelovaného zatížení a jím vyvolanými změnami v úrovni kardiální autonomní regulace (KAR) a vybraných biochemických ukazatelů v průběhu zotavení. Výzkumný projekt má kvasiexperimentální charakter. Okamžitá i dlouhodobá odezva organismu z pohledu zmíněných kriteriálních proměnných (HRV, biochemie) bude sledována po zatížení, které bude provedeno v laboratorních podmínkách a s kterým bude manipulováno dle cíle projektu. Nové poznatky by mělo přinést zejména hledání vzájemných interakcí mezi úrovní KAR a metabolickými ukazateli během zotavení, a to nejen po tradičním vytrvalostním zatížení, ale i po vysoce intenzivním, intermitentním zatížení. Tento projekt by se měl zaměřit především na takové biochemické ukazatele, které zmiňují nejnovější vědecké studie a které pravděpodobně souvisí s civilizačními onemocněními současnosti. Pochopení těchto fyziologických souvislostí je klíčové pro tvorbu pohybových programů se zaměřením na prevenci (případně kompenzaci) například kardiovaskulárních, metabolických a jiných onemocnění. Další význam mohou mít získané výsledky také pro vedení sportovní přípravy.