Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fenomén "Big Business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou
Id projektuGP409/02/D079
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období9/2002 - 12/2005
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceGrantový projekt "Fenomén "Big Business" v rakouském Slezsku před první světovou válkou" si klade za cíl sledovat vývoj velkoprůmyslového podnikání (podniky sekundárního sektoru se stavem zaměstnanců vyšším než 1 000) v rakouském Slezsku před rokem 1914 dle následujících kritérií: 1.Majetkové a právní vztahy, tzn. kontinuita, doba založení, místo založení, původ zakladatele (regionální a sociální) atd. 2. Růst interní a externí expanze (dle marxistické terminologie akumulace a centralizace) - vertikální integrace - diverzifikace - investice v zahraničí - koncentrace 3. Vývoj vlastnické struktury - vlastnická struktura a strategie růstu - vlastnická struktura a vzrůst podnikání