Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv použitého přístroje a režimu měření na výsledné hodnoty parametrů tělesného složení při použití metody bioelektrické impedance
Id projektuSGS7/PdF/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTělesné složení je nedílnou součástí funkční diagnostiky sportovců. V terénní praxi se velmi často využívá metoda BIA. Používaných přístrojů je celá řada, i když všechny využívají stejnou metodu (BIA), liší se nejen používaným počtem elektrod, využívanými frekvencemi pro měření, rovnicemi, které jsou v daných přístrojích využívány pro výpočet jednotlivých frakcí, ale také parametry, které jednotlivé přístroje měří. Z toho důvodu se v některých případech kombinují používané přístroje, tak abychom získali co nejvíce parametrů pro hodnocení tělesného složení. U řady přístrojů je také možné volit režim měření, jeho volba je nejčastěji závislá na objemu pohybové aktivity jedince. Volba režimů je však možná až od určitého věku (17 let), problém pak může nastat při přechodu sledovaného jedince do vyšší věkové kategorie. Jelikož neznáme rovnice, ze kterých se vypočítává zastoupení jednotlivých frakcí v uvedených režimech měření, nemůžeme objektivně posoudit míru změny výsledku způsobenou typem měřícího režimu. Cíl projektu: Analyzovat rozdíly výsledných hodnot tělesného složení při použití přístrojů využívajících pro měření rozdílné frekvence a analyzovat rozdíly při použití různých režimů měření. Metody: Měření bude realizováno tetrapolární bioimpedanční váhou Tanita 418-MA (50 kHz) a bioelektrickým impedančním analyzátorem Nutriguard?M (100 kHz). Měření bude realizováno v jednom dni, ve čtyřech opakovaných měřeních. Každý proband bude změřen na jednotlivých přístrojích ve všech režimech měření.