Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba a optimalizace pravidel pro řízení adaptivní e-learningové výuky
Id projektuSGS1/PdF/2013
Hlavní řešiteldoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zabývá analýzou zásad tvorby optimálních výukových materiálů zohledňující styly učení studentů a tvorbou databáze pravidel, která umožní nabízet studentům personalizovaný studijní materiál dle jejich preferovaného učebního stylu. Projekt si klade za cíl formulaci soustavy pravidel zohledňující vlastnosti uplatnitelné v e learningové formě výuky. Na základě pravidel může být odvozen vhodný učební postup (vhodná skladba studijního materiálu) dle preferovaného stylu učení studenta. Výstupy projektu budou použity k dalšímu výzkumu zaměřenému na návrh e-learningového systému umožňujícího výuku v elektronickém prostředí, která se bude automaticky adaptovat dle učebního stylu konkrétního studenta. Tento projekt úzce souvisí s hlavními výzkumnými směry Katedry informačních a komunikačních technologií a je také v souladu s hlavním výzkumným směrem Pedagogické fakulty OU (Výzkum edukace s podporou ICT).