Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vyloučení z bydlení
Id projektuSGS8/FSS/2013
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Projekt se zabývá problematikou sociální exkluze, závažným sociálním problémem především posledních třiceti let. Otázka exkluze se v minulosti zkoumala především ve vazbě na proměny trhu práce. Navrhovaný projekt se zabývá analýzou dalšího aspektu exkluze, jehož závažnost postupem času stoupá ? otázkou vyloučení z přístupu k bydlení. Projekt se zabývá vyloučením z bydlení ve dvou rovinách. Jednak sleduje reflexi této problematiky z hlediska teoretického, jednak se zabývá praktickými snahami o řešení problému bydlení v rovině sociální politiky. Komparuje přitom situaci ve třech zemích Evropy, a to v České republice, Francii a Velké Británii. Zaměřuje se na odlišnosti strategií v řešení bytové otázky v zemích s odlišným sociálním režimem a sleduje, do jaké míry jsou jejich zkušenosti uplatnitelné v České republice. V rovině teoretické zkoumá, do jaké míry je bytová otázka jako součást procesu exkluze tematizována v české odborné literatuře. V rovině praktické zjišťuje, v jaké míře se opatření české sociální politiky inspirují zkušenostmi ekonomicky vyspělejších zemí. V obou rovinách klade důraz na ty prvky zkoumané problematiky, které mají svůj význam z hlediska teorie i praxe sociální práce.