Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Moderní metody umělé inteligence pro rozpoznávání struktur a jejich reprezentaci
Id projektuSGS23/PřF/2013
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt je pokračováním projektů SGS23/PřF/11 a SGS02/PřF/12. Projekt je zaměřen zejména na vhodnou kombinaci epistemologických a heuristických metod v umělé inteligenci pro reprezentaci a rozpoznávání struktur. Projekt bude orientován na: - metody formální reprezentace sémanticky strukturovaných znalostí v jazycích postavených na konceptovém paradigmatu, - na komunikaci automatizovaných agentů při vzájemné kooperaci informačních a znalostních systémů, - na výzkum v oblasti algoritmů a modelů jako jsou například metody adaptace pro rozpoznávání struktur s ohledem na typ nepřesností, jakým jsou zpracovávána data zatížena (tj. na oblast umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů, multiagentových systémů a fraktálových modelů), - na výzkum metod pro analýzu a zpracování neúplných a nepřesných dat nebo dat obsahujících šum.