Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pokročilé techniky aplikace metod soft computingu ve zpracování obrazu
Id projektuSGS14/PřF/2013
Hlavní řešitelRNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na vývoj moderních metod zpracování obrazu a detekce artefaktů a objektů v obrazu za použití aktuálních nástrojů a technik. Navazuje na předchozí SGS projekt z roku 2012 s názvem ?Zpracování obrazu a detekce artefaktů v obrazu metodami soft computing?. Cílem projektu je pokračování ve výzkumu aplikace metod soft-computingu se zaměřením zejména na fuzzy transformaci a F1-transformaci a jejich použití v oblasti klasických přístupů zpracování obrazu, se zaměřením na kompresi, redukci a extenzi obrazu, obrazové fúze, detekce hran a registrace obrazu. Plánovaná doba řešení projektu je 1 rok.