Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelovací nástroje pro zajištění bezpečnosti komplexních systémů a adaptivní vyhledávání zatížené neurčitostí
Id projektuSGS13/PřF/2013
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je navržení procesů a postupů pro automatizaci analýz rizik a testování bezpečnostních opatření IS, a postupů pro zpracování vágních (neurčitých) informací za účelem vyhledání relevantních dat v IS. Automatizace je nejenom funkční, ale také adaptabilní vůči všem problémovým doménám a jejich transformovaným vstupům. Dalším cílem je modelování a vizualizace vhodných řešení získaných v průběhu analýzy rizik, výsledného hodnocení testování bezpečnostních opatření IS a výsledků vyhledávání dat na základě zpracovaných vágních požadavků. Posledním cílem bude nalezení způsobu aplikace ověřených postupů vyhledávání při zatížení neurčitostí do nastavování parametrů anonymizace internetové komunikace s cílem dosažení co nejvyšší efektivnosti ve smyslu co nejmenšího prodloužení latence a snížení přenosové rychlosti při používání volně dostupných anonymizačních nástrojů pro službu www. Výsledkem projektu bude vytvoření fuzzy modelovacích nástrojů pro generování a vizualizaci modelů ve vybraných problémových doménách, které budou pokrývat zpracování různých typů neurčitých informací v průběhu analýzy rizik, testování bezpečnostních opatření a bezpečnostních požadavků, vyhledávání dat a adaptivního chování celého systému. Pro zpracování neurčitých informací bude využit expertní systém složený z hierarchických znalostních bází a obohacovaný adaptivními mechanismy. Vybrané problémové domény jsou tyto: 1. Bezpečnost IS 2. Bezpečnost OS (operačního systému) včetně síťové komunikace 3. Adaptivní vyhledávání zatížené neurčitostí
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub