Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Srovnávací morfologická analýza evropských raků a krabů JV Asie (Crustacea: Decapoda)
Id projektuSGS09/PřF/2013
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je provést srovnávací analýzu systematicky nebo biologicky významných morfologických struktur raků a krabů a získané výsledky provázat s aktuálními poznatky z oblasti systematiky a fylogeneze. Projekt se zaměří především na hlavní a dostupné evropské rody původních raků (Astacus, Austropotamobius) i nepůvodních raků (Orconectes, Pacifastacus, Procambarus), dále pak na druhově bohatou čeleď krabů Portunidae JV Asie. U raků bude kladen důraz na stavbu ústního aparátu, žaludečních lišt a gonopodů. U krabů bude provedena podrobná morfologická analýza gonopodů, které představují zásadní znak systematiky krabů Portunidae. Morfologické odlišnosti budou sledovány převážně u zástupců rodů Portunus, Charybdis a Thalamita z JV Asie. V rámci projektu bude rozpracována metodika analýzy DNA pro účely molekulární taxonomie krabů. Projekt přispívá k řešení aktuálních otázek fylogeneze a systematiky významných skupin vyšších korýšů, a tímto i k řešení teoretických i ochranářských aspektů jejich biologie.