Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnotové modelování podnikových procesů s využitím neurčitosti a doménově specifikované modelování.
Id projektuSGS08/PřF/2013
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu bude další rozpracování výsledků řešení projektu SGS z roku 2012. Projekt bude zaměřen na hodnotové modelování podnikových procesů a na využití neurčitosti (metod fuzzy rozhodování) v plánovacích procesech a při uplatňování podnikových norem a pravidel. Při modelování bude využita objektově orientovaná perspektiva a principy doménově specifikovaného modelování a meta modelování. Projekt se bude také zabývat automatizovanou klasifikací zdrojových kódů. Při modelování podnikových procesů budeme vycházet z ontologie REA, která patří mezi podnikové ontologie zaměřené na hodnotové modelování a metodologie DEMO, která se zabývá obecně podnikovou ontologií. Řešení projektu umožní názornější a efektivnější využití konkrétních modelovacích nástrojů a ontologií. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací vývojového prostředí a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích v odborných časopisech