Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací III
Id projektuSGS06/PřF/2013
Hlavní řešitelRNDr. Martin Dyba, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj nových metod v oblastech predikce časových řad, vytěžování jazykových asociací z dat a také na teoretický výzkum vlastností algebraických struktur a fuzzy logik. V rámci tohoto projektu se chceme věnovat zejména zmíněným oblastem, které plynule navazují na práci Centra excelence IT4Innovations, divize OU, Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování ve spolupráci se studenty doktorského studia. Podstatou tohoto projektu je snaha dosáhnout větší míry angažovanosti doktorských studentů Ostravské univerzity v Ostravě v aktuálních problémech ve zmíněných vědeckých oblastech tak, aby se dostali na úroveň obvyklou pro pracovníky ve vědě a výzkumu. Plánovaná doba řešení projektu je 1 rok.