Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora konání 23. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka
Id projektuMOaP/02/2013
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je uspořádání 23. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Soutěž je každoročně organizována katedrou matematiky Ostravské univerzity. Tato soutěž je nejstarší matematickou soutěží pro vysokoškolské studenty v Evropské unii. Soutěže se účastní nejlepší studenti matematiky z různých univerzit celé Evropy. V posledních letech začínají přijíždět studenti i z jiných částí světa. V roce 2012 se soutěže zúčastnilo 153 studentů ze 41 univerzit 17 států. Zároveň se studenty přijíždějí i jejich učitelé, kteří jsou během soutěže členy poroty.Průběh soutěže: Den před soutěží se sejde porota, která vybere příklady pro soutěž. Následující den pak soutěžící řeší tyto příklady v prostorách Ostravské univerzity. Zatímco porota po soutěži opravuje jednotlivá řešení, je pro studenty připravena odborná přednáška zvaného zahraničního hosta. Tato přednáška je určena nejen soutěžícím, ale i studentům a zaměstnancům Ostravské univerzity. Následující den je slavnostní zakončení soutěže s oceněním nejlepších studentů.Samotná soutěž bude probíhat ve dnech 11.-13.4.2013, přičemž soutěžící budou počítat příklady v pátek 12.4.2013. Organizace soutěže pak probíhá již od začátku roku (komunikace s účastníky, posílání pozvánek apod.). Další informace o soutěži, včetně její historie, seznamu nejlepších studentů nebo soutěžních příkladů, lze najít na internetové adrese vjimc.osu.cz.