Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Specializovaná učebna pro výuku tlumočení na FF OU
Id projektuFRVŠ 1437/A/a
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelOstravská univerzita, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceCílem projektu Specializovaná učebna pro výuku tlumočení je vytvoření podmínek pro zajištění kvality výuky v předmětu Tlumočení, který je součástí jak bakalářských tak magisterských filologických studijních oborů. V rámci tohoto předmětu probíhá vzhledem k nedostatečnému technickému vybavení FF OU pouze nácvik konsekutivní formy tlumočení. Protože se však v současné době v praxi stále více upřednostňuje tlumočení simultánní, je pro zajištění odbornosti a profesní přípravy nezbytné vytvořit podmínky i pro tuto formu tlumočení tak, aby absolventi FF OU byli všestranně připraveni pro vstup do praxe.