Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv přípravy dětí k operaci na prožívání strachu a bolesti
Id projektuSGS02/LF/2013
Hlavní řešitelMgr. Zuzana Hlubková, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceOperační zákrok je stresující situací nejen pro dospělého člověka, ale zvláště pak pro dítě. Vhodně provedená příprava dítěte k operaci stále není běžnou součástí předoperačních ošetřovatelských intervencí. Mnohé zahraniční výzkumy poukazují na pozitivní účinky přípravy dítěte k operaci ve snižování strachu, úzkosti či bolesti. Děti, které jsou připraveny k operaci a mají podporu v průběhu hospitalizace, se zotavují rychleji a mají méně emocionálních problémů než ty, které připraveny nejsou. Programy, které používají přípravu ?hrou? mají za následek snížení strachu, úzkosti a zvýšení znalostí dětí, které podstupují chirurgický zákrok. Cílem projektu je zjistit vliv vybraných způsobů přípravy dětí k operaci, na jejich strach v předoperačním období a prožívání bolesti. Hodnocení přítomnosti strachu a bolesti u dětí bude provedeno za využití diagnostiky NANDA taxonomie II. K hodnocení bolesti bude dále využita standardizovaná škála hodnocení bolesti u dětí FLACC, pro hodnocení strachu bude použita standardizovaná škála hodnocení strachu KFQ (The Koala Fear Questionnaire). Děti připravované k operačnímu výkonu budou náhodně rozděleny do intervenční a kontrolní skupiny. Děti z intervenční skupiny budou připraveny metodami s využitím prvků herní terapie a edukací přizpůsobené věku a vývojové úrovni dítěte. Děti v kontrolní skupině budou připraveny metodami dle zvyklostí oddělení.