Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Odborná exkurze v rámci Evropského projektového managementu - se zaměřením na sociální ekonomiku
Id projektu64p7
Hlavní řešitelMgr. Věra Malík Holasová, Ph.D.
Období10/2012 - 12/2012
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Action
Stavukončený
AnotaceFakulta sociálních studií OU je partnerem evrop. mgr. stud. oboru ?Sociální práce a sociální ekonomika? FH Campus Wien.Spolupráce institucí spočívá v realizaci vzděl.akcí a odborných exkurzí. Cílem projektu je realizace odborné exkurze ve Vídni (4.-16.11.2012), která je součástí modulu Evropský projektový management. 9 českých studentů se zúčastní exkurze v FH Campus Wien. Projekt navazuje na výsledky z předchozích let 2009-2011, avšak programu se zúčastní noví studující a zaměření projektu je inovováno. Odborný program zahrnuje přednášky o managementu v soc.práci, soc.politice, evr.fondech. Dále studující navštíví sociální organizace a v jejich spolupráci zpracují grantový projekt. Studující připraví pro hostitelskou instituci přednášku o soc.ekonomice své země.Díky podpoře AKTION je možné spolufinancovat náklady této akce. 1. Odborné přednášky na FH Campus Wien pro české studující, setkání se studujícími hostitelské země. 2. Setkání, diskuse a konzultace s odborníky sociálních organizací v Ostravě.3. Prezentace českých studujících na téma Sociální ekonomika a sociální podniky v České republice. 4. Powerpointová prezentace konceptu projektu.5. Písemná projektová žádost studijních skupin studujících z obou zemí.