Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj myšlení v matematice
Id projektu
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období9/2012 - 1/2014
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceVyučovací předmět matematika je v tradičním pojetí vyučování všeobecně považován za jeden z nejobtížnějších, výsledky žáků jsou v porovnání s jinými zeměmi velmi slabé a praktická aplikace získaných znalostí nepatrná. Předmět patří k nejméně oblíbeným, žáci jej považují za velmi těžký, často zde prožívají neúspěch. Jednou z možných cest změny tohoto stavu je změna způsobu vyučování. Prof. Hejný s týmem spolupracovníků dlouhodobě propracovává konstruktivistickou metodu výuky matematice (budování schémat), kdy žák nepřebírá hotové poznatky, ale sám je objevuje řešením vhodných úloh a diskusí se spolužáky. Vlastním úsilím objevené poznatky tak ukládá hluboko do paměti, snadno spojuje do struktury s jinými, umí je aplikovat v praxi, matematice rozumí a matematika ho baví. Výsledky těchto žáků v matematických soutěžích, srovnávacích testech apod. jednoznačně převyšují výsledky žáků vyučovaných tradiční metodou. Rozšíření metody do profesní komunity učitelů 1. st. ZŠ je obtížné ? vyžaduje změnu jejich myšlení i způsobu práce, a zejména v počáteční práci s třídou je i časově náročnější. Ale doba pro změnu již nemůže být vhodnější ? po změně ve výuce matematiky, posílení logického myšlení, aplikací teoretických poznatků v praktickém životě volají děti, rodiče, učitelé, i veřejnost mimo pedagogický proces.