Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Visegrad & Ukraine Geographical and Regional Policy Summer University
Id projektuVisegrad_21220209
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2013 - 10/2013
Poskytovatel
Stavukončený
AnotaceCíle projektu: - Poskytovat školení, informace a vyměňovat si zkušenosti a osvědčené příklady praxe z V4 a Ukrajiny na vybraných tématech geografie a regionálního rozvoje/politiky; - Zvětšení sítě pro výměnu znalostí a zkušeností mezi odborníky a studenty; - Diskutovat o aktuálních problémech rozvoje V4 & Ukrajiny; - Uplatňovat praktické přístupy případové studie, in-hloubkové zobrazení atd.; - Zahájit pravidelné akce - místo pro vzájemnou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumných výstupů a dobré praxe sdílení mezi V4 a Ukrajinských univerzit.