Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výskyt respiračních obtíží u astmatických pacientů ve vztahu ke krátkodobým zhoršením kvality ovzduší v Ostravě
Id projektuNT14608
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období5/2013 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
AnotacePředmětem sledování budou asociace mezi krátkodobě zvýšenými koncentracemi významných škodlivin v ovzduší (a jejich kombinacemi) a zhoršením respiračních obtíží, omezením aktivity a užifím dávky úlevového medkamentu u populace dětských a dospělých astmatiků v Ostravě.