Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lichnowští - mecenáši, sběratelé, tvůrci. Životní styl a kulturní aktivity vysoké slezské aristokracie v letech 1848-1918.
Id projektuGP13-30321P
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Jung, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2015
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt se soustředí na biografický profil představitelů rodu Lichnowských ve dvou generacích vymezených lety 1848?1918, a to s důrazem na jejich kulturní zájmy a aktivity, vymezí jejich roli a místo v kulturní společnosti Slezska a především širšího středoevropského regionu. Na jejich příkladu zachytí proměnu mentalit, názorového smýšlení, kulturní orientace i životního stylu ? odvrat od romanticky motivovaného aristokratického biedermeieru k historismu a období Belle Époque až po příklon k liberálně střízlivému modernismu podníceném emočně rozjitřeným časem I. světové války. Výstupem grantového projektu bude monografie, dílčí výsledky budou publikovány v několika studiích.