Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv teploty a fotosynteticky aktivní radiace na dynamiku regulace funkce fotosystému II vyšších rostlin
Id projektu13-28093S
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceAsimilační aparát vyšších rostlin je trvale vystaven variabilitě prostředí, pričemž intenzita fotosynteticky aktivní radiace (FAR) a teplota se mohou měnit velmi rychle a výrazně. Nezářívá disipace absrobovaného světla ve fotosystému II (NRD), která závisí na zeaxanthinu a PsbS, byla intenzivne studována jako klíčový ochranný proces, který zmírńuje oxidativní poškození thylakoidní membrány při stresu z nadměrné ozářenosti. Podstatně méně informací je ovšem k dispozici o úloze tohoto regulačního mechanismu v odezvě rostlin na zvýšené teploty v kombinaci s různou intenzitou FAR. Cílem návrhu projektu je poskytnout nové informace o vlivu teploty a ozářenosti na dynamiku regulace funkce PS II s důrazem na: 1, objasnění faktoru, které určují druhové-specifické rozdíly v úloze NRD při ochraně PS II; charakterizovat vliv rozdílné dynamiky regulace NRD na fotosyntetickou aktivitu rostlin vystavených přirozeným změnám světla a teploty během vegetačního období.