Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nová šlechta na Moravě od počátku 18. století do roku 1918
Id projektuJMK
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období8/2012 - 12/2012
PoskytovatelCentrum pro hospodářské a sociál. dějiny, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na výzkum nové šlechty na Moravě od počátku 18. století do zániku Rakoska-Uherska. Nová šlechta, ať již nobilitanti z řad místního obyvatelstva (vojáci, úředníci, podnikatelé etc.) nebo aristokratičtí příchozí z jiných části monarchie potažmo Evropy, je zde chápan v rámci procesu proměn plitických, ekonomických a kulturních elit moravské společnosti. Cílem projektu je vydání publikace shrnující poznatky získané excerpcí archivního materiálu (zejména majestátů desk zemských moravských) uloženého ve fondech Moravského zemského archivu v Brně.