Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)
Id projektu13-15123S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Období2/2013 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceHluboké svahové deformace typu ?sagging? a katastrofické svahové procesy (napr. sesuvy, blokovobahenní proudy a řícení) jsou charakteristickými, ale chronologicky nepoznanými jevy, které postihují horské hřbety nejvyšších pohoří Západních Karpat. Podstatou projektu je determinace chronologického vývoje hlubokých svahových deformací a katastrofických svahových procesů v kontextu deglaciace a dalších pozdně-glaciálních a holocenních událostí v oblasti Tater (Slovensko, Polsko). Stanovení hlavních podmínek a faktoru vývoje svahových nestabilit bude realizováno prostřednictvím rekonstrukce chronologie gravitačních a glaciálních forem a za využití sedimentárních záznamu přítomných přírodních reservoáru. Hlavními metodickými přístupy bude kombinace geomorfologických a sedimentologických analýz, relativního a numerického datování, dendrogeomorfologie a geofyzikálního profilování. Výsledky výzkumu budou významným příspěvkem k obecným paraglaciálním modelum vývoje skalních svahů odledněných vysokohorských oblastí.