Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace technologií databázové architektury a specializované učebny pro výuku na Ostravské univerzitě
Id projektuFRVŠ_918/2013
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší nutný rozvoj infrastruktury úzce spojené s výukovým procesem na Ostravské univerzitě, zejména na Katedře informatiky a počítačůPřírodovědecké fakulty OU, dále na Katedře informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty, ale i na ostatních fakultách. Řešeníspočívá v nákupu a zprovoznění nových hardwarových a softwarových prostředků - počítačů a aktivních prvků do specializované počítačové učebny a stím souvisejícího hardwarového a softwarového zázemí pro dostatečnou serverovou kapacitu a zálohování. Vybavení učebny souvisí s výukou předmětůz oboru databází, dobývání znalostí z databází, operačních systémů, počítačových sítí a distribuovaných systémů.