Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Artyčok.TV
Id projektuCESNET
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období10/2012 - 12/2013
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je informovat veřejnost o dění na současné umělecké scéně.V roce 2008 zahájil Artyčok.TV mimo svou online prezentaci testovací provoz, napevno umístěné televize ve vestibulu AVU, kde prezentuje vybrané reportáže studentům a návštěvníkům AVU. Protože si studenti tuto formu prezentace velmi oblíbili, rozhodli jsme se poskytnout stejné řešení dalším uměleckým školám.V první části projektu bude v každé z partnerských uměleckých škol nainstalována HD televize s počítačem s internetovým připojením.Artyčok.TV zajistí nastavení zařízení zobrazovací techniky, jednotlivé fakulty pak zajistí pouze adekvátní prostor, el. napájení a odpovídající internetové připojení. Artyčok.TV zároveň zajistí rozšíření své technologie a to konkrétně možností přehrávače a vytvoří propojení s databází pozvánek z Artmap.cz.Díky tomu, že každá z těchto škol je na páteřní síti Cesnetu můžeme využít vysoké přenosové rychlosti nutné pro kvalitní přenos obrazu v HD kvalitě.Technika a rozšíření technologie Artyčok.TV bude financováno z grantu ?Fond rozvoje Cesnet?.Partnerské umělecké školy a instituce: FAVU (Brno), VŠVU (Bratislava), VŠUP (Praha), FU OU (Ostrava), UJEP (Ústí nad Labem), UUD (Plzeň), UP (Olomouc), NTK (Praha).Předpokládaný datum realizace; podzim 2012.