Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách
Id projektuCZ.1.07/1.3.44/01.0020
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
AnotaceObsahem projektu je příprava a realizace kurzů k podpoře profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení v MSK. A to v oblastech matematiky, výpočetní techniky a využití informačních a komunikačních technologií ve školách. Jde o rozvoj kompetencí s cíli:- zvýšit úroveň začlenění informačních technologií do přípravy učitelů na výuku a ve výuce,- rozšířit odborné kompetence pedagogů v matematice, VT a informatice,- zvýšit odborné kompetence ped. pracovníků v oblasti ICT k prokázání praktických znalostí (přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL),- zvýšení efektivního využívání ICT ve školách u nepedagogických pracovníků.71 kurzů a 20 workshopů bude připraveno podle zpracované metodiky, s využitím LMS ke zvýšení dostupnosti, doplněno distanční výukovou oporou a multimediální/interaktivní podporou. Všechny kurzy určené cílové skupině pedagogičtí pracovníci budou akreditovány v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) na MŠMT.