Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora VaV v Moravskoslezském kraji - dotační titul 5
Id projektuMSK
Hlavní řešitelprof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Období9/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra germanistiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceDotace bude poskytnuta Mgr. Milanu Pišlovi, Ph.D., který po absolvování doktorského studia v črvnu 2011 nastoupil od září 2011 na katedru germanistiky FF OU jako odborný asistent. Cílem projektu je podpořit mladého talentovaného výzkumného pracovníka, u něhož je předpoklad dlouhodobého setrvání na katedře a dalšího kvalifikačního růstu. Milan Pišl je zapojen do řešení projektu GAČR Výrazové prostředky emocionality v česko-německé jazykové konfrontaci" a rovněž se podílí na práci Centra výzkumu odborného jazyka, které vzniklo na Filozofické fakultě v roce 2011. Výstupem podpory bude publikace dvou odborných článků, z nichž alespoň jeden bude uveřejněn v časopise s recenzním řízením, a vystoupení na mezinárodní konferenci Jazyk a emoce II.A17