Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dotatiční titul 5 (Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012)
Id projektuRRC/04/2012
Hlavní řešitelMgr. Monika Šumberová
Období1/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem navrhovaného projektu je v souladu s vyhlášením programu na podporu vědy a výzkumu v MSK podpora špičkových studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia, kteří studují v prezenčním studiu, respektive pracují na plný úvazek na Ostravské univerzitě v Ostravě. Této podpory dosáhneme prostřednictvím příspěvků ke studiu, respektive příspěvků ke mzdě vybraným nadaným studentům a absolventům. Navrhovaní studenti a absolventi pro obdržení příspěvku jsou nejlepšími studenty, absolventy daného oboru. Obě dvě navrhované studentky mají odpovídající publikační činnost a publikovaly články v recenzovaných časopisech. V případě absolventů se jedná o pracovníky na plný úvazek na Ostravské univerzitě do dvou let od absolvování Ph. D. studia, kteří aktivně publikují v daném oboru (články v recenzovaných časopisech) a vydali monografii. Podrobné zdůvodnění výběru těchto studentů a absolventů uvádíme v příloze s jejich životopisy a seznamem jejich publikační činnosti a dalších vědeckovýzkumných aktivit. Délka trvání projektu byla zvolena na 21 měsíců - od 1. ledna 2012 do 30. 9. 2013. Příspěvky ke mzdě a ke studiu budou vypláceny v pravidelných měsíčních intervalech. Výše příspěvku se odvíjí od podmínek zadavatele (70 tis. Kč /rok - vzhledem k trvání projektu delším než rok byla výše příspěvku odpovídajícím způsobem navýšena).