Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ekonomické a sociální faktory historického procesu modernizace
Id projektuSGS11/FF/2012
Hlavní řešitelprof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem a posláním projektu bude základní výzkum problematiky ekonomické a sociální stránky historického procesu modernizace, vnímaného ve smyslu definice sociologa Reinharda Bendixe jako ?určitý specifický typ ekonomické a sociální změny, který nastoupil v Evropě v 18. stol. a spočíval v hospodářském a politické pokroku pionýrských společností a v na něj navazujícím procesu změn v retardovaných zemích?, adaptované pro historický výzkum zejm. německými sociálními historiky Hans-Ulrichem Wehlerem. Jde o klíčovou problematiku přechodu od tradičních společností (agrárních se stavovským uspořádáním) ke společnosti občanské (industriální), které je v současné době zejm. v evropské a americké historiografii věnována zvýšená pozornost, mimo jiné také proto, že v tomto procesu se v podstatě generovala naše současná společnost a poznání procesu modernizace umožňuje její složité struktuře a komplikovaným vztahům porozumět. V českém vědeckém prostředí jde o problematiku historickým výzkumem téměř nedotčenou, což by pracovišti umožnilo získat průkopnické postavení v celkovém plánu hospodářské a sociální historiografie. Výstupy projektu se budou realizovat formou publikování dílčích výsledků v článcích a studiích v impaktovaných a recenzovaných periodikách pro hospodářské a sociální dějiny doma i v zahraničí a samostatnými knižními publikacemi monografické povahy.