Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Intergenerační a transgenerační přenos traumatu v současné americké židovské próze
Id projektuSGS4/FF/2012
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na zobrazení intergeneračního a transgeneračního přenosu původní traumatické zkušenosti v tvorbě výrazných představitelů současné americké židovské prózy. V úvahu bere nejen kolektivní trauma, jež může být zapříčiněno historickými formami antisemitismu, ale (zejména) osobní trauma ve vztahu k formování identity zkoumaných postav. Sleduje, jak se příznačné symptomy posttraumatické stresové poruchy (PTSD), definované Americkou psychiatrickou společností na počátku 80. let minulého století, přenášejí na potomky obětí traumatické události a jak ovlivňují vzorce jejich chování. Řešitelé projektu se zároveň soustředí na způsob zobrazení mezigeneračních konfliktů jako důsledku zmíněného přenosu traumatu ve vybraných dílech současné americké židovské literatury, například v tvorbě Dary Hornové, Rebeccy Goldsteinové, Lary Vapnyarové, Jonathana Safrana Foera apod. Metodologicky projekt vychází z výsledků zkoumání stále se rozvíjející disciplíny teorie traumatu, zejména pak z teoretických prací Cathy Caruthové, Dominicka LaCapry a z konceptu tzv. ?postmemory? Marianne Hirschové. Předložený projekt je interdisciplinárního charakteru s výrazným přesahem do oblasti psychologie a historiografie.