Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Píseň v kulturních kontextech
Id projektuSGS2/FF/2012
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV obecné rovině se projekt soustřeďuje na ?populární? píseň jako kulturní a společenský fenomén. ?Populární? píseň po druhé světové válce opět postupně získala posici nejen jedné z kulturně a společensky dominantních primárních uměleckých forem, což ? jak upozorňoval vlivný mediální kritik Marshall McLuhan ? souvisí se západním oživením určitých aspektů mythu, především však formou, která se na rozdíl od ?tradičních? uměleckých forem proměňovala v sepjetí se změnami kulturního a společenského prostředí, aniž si přestala nárokovat obecnou platnost. Navrhovaný projekt se bude zabývat právě dynamičností vztahu ?populární? písně a určitých vnitřních kulturních a společenských forem.