Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium faktorů ovlivňujících průběh biodegradačních procesů syntetických barviv
Id projektusgs19/PřF/2012
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV současnosti je celkový počet komerčně vyráběných a průmyslově využívaných syntetických barviv vyšší než 100 000. V závislosti na výrobních procesech využívajících syntetická barviva dostává přibližně 10 ? 15% do odpadních vod. Konvenční metody čištění průmyslových odpadních vod obsahujících syntetická barviva nejsou příliš účinná. Vzhledem k tomu, že tyto látky patří mezi antrachinonová, heterocyklická, trifenylmetanová, ftalocyaninová a azobarviva, u kterých byl prokázán toxický popř. genotoxický účinek, je velice žádoucí zkvalitnit stávající proces čištění odpadních vod novými přístupy jako jsou biodegradace pomocí mikroorganismů. Hlavním cílem projektu bude hodnocení efektivity řízené biodegradace syntetických barviv za využití dřevokazných hub bílé hniloby. Dílčí cíle budou zaměřeny na ověření průběhu a technologických podmínek biodegradace, zejména optimalizace hodnot pH, složení medií a sledování vlivu koncentrace barviv. Budou studovány podmínky pro vytváření houbových biofilmů na pevných nosičích. Pozornost bude rovněž zaměřena na hodnocení účinnosti biodegradačních procesů sledováním změn toxických a genotoxických účinků pomocí biologických testů.