Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium možností zvýšení adsorpční schopnosti uhlíkatých aerogelů vůči polutantům z vodného prostředí
Id projektusgs15/PřF/2012
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu budou ověřeny metody zvýšení adsorpční kapacity uhlíkatých materiálů pro adsorpci vybraných iontů těžkých kovů (olovo, kadminum, měď) a zástupců organických látek (fenol) z vodných roztoků. Ověřené aktivační metody budou aplikovány na resorcinol-formaldehydové uhlíkaté aerogely a na uhlíkaté materiály připravené z přírodních sacharidů.