Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
KVALITATIVNÍ ANALÝZA POHYBU PŘI PŘESKOCÍCH VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Id projektusgs13/PdF/2012
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je primárně zaměřen na kvalitativní přístup k analýze pohybu ve sportovní gymnastice. Ve sportovní gymnastice usilují trenéři a učitelé tělesné výchovy zejména o zvyšování výkonnosti a snížení rizika zranění svých svěřenců nebo žáků. Metody biomechanické analýzy pohybu charakterizují pohyb sportovce nejen kvantitativně, ale umožňují i kvalitativní pohled na provedení pohybu, čímž přinášejí do praxe nový zdroj informací (Jandačka & Uhlář, 2011). Kvalitativní analýza popisuje a hodnotí pohyb bez konkrétních fyzikálních veličin (Janura & Zahálka, 2004) a vyžaduje rozsáhlé a důkladné plánování, systematické kroky a znalosti napříč disciplínami vědního oboru kinantropologie. U kvalitativní analýzy pohybu se jedná o systematické pozorování a hodnocení kvality lidského pohybu s cílem poskytnout nejvhodnější intervence pro zlepšení výkonu, či prevenci zranění (Knudson & Morrison, 2002; Lees, 2002). Většina trenérů a učitelů tělesné výchovy používá kvalitativní analýzu v každodenní praxi při identifikaci a nápravě chyb v technice provedení konkrétních dovedností (Lees, 1999; Knudson, 2007). V tréninkové praxi sportovních gymnastů a gymnastek je kvalitativní analýza mnohdy jedinou možností jak identifikovat chyby v technice provedení, zařadit vhodná průpravná cvičení pro jejich korekci a dosáhnout tak lepšího sportovního výkonu. Pochopením biomechanických souvislostí ve vztahu ke kvalitativním znakům pohybu, lze přispět k zlepšení techniky provedení přeskoku, zlepšení tréninku a prevenci zranění gymnastů.