Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zpracování obrazu a detekce artefaktů v obrazu metodami soft computing
Id projektusgs12/PřF/2012
Hlavní řešitelRNDr. Marek Vajgl, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na vývoj moderních metod zpracování obrazu a detekce artefaktů a objektů v obrazu za použití aktuálních nástrojů a technik. Navazuje na předchozí SGS projekt z roku 2011 s názvem ?Úlohy zpracování obrazů metodami soft computing?. Cílem zkoumání je k aktuálně řešícím přístupům navrhnout rozšíření o možnosti předzpracování a zpracování obrazu, vývoj postupů pro detekci artefaktů a objektů v obrazu na základě předložených vzorů, segmentace obrazu, rekonstrukci obrazu a dalších přístupů s využitím diskrétní fuzzy transformace, postupů matematické morfologie a dalších adekvátních metod.