Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strategická orientace Japonska v geohospodářských procesech ve východní Asii
Id projektusgs08/PřF/2012
Hlavní řešitelprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Cieľom projektu je identifikovať strategickú orientáciu zahraničnej politiky Japonska v geohospodárskej transformácii Východnej Ázie predovšetkým voči Číne, naratívnou analýzou japonskej zahraničnej politiky (v kombinácií s teóriami geoekonomiky), primárne hospodárskej diplomacie k Číne a vo vzťahu k Číne vo Východnej Ázii ako regiónu od počiatku obdobia Heisei. Parciálnym cieľom je načrtnúť trajektórie možného vývoja orientácie japonskej zahraničnej politiky a jej účinky na vývoj sino-japonských vzťahov, a v neposlednom rade objasniť rolu faktorov mäkkej moci v hospodárskej politike Japonska (čiastočne v spoločnej štúdii so zahraničným partnerom na pracovisku CEAS, Turunská univerzita). Úlohou projektu je snaha odpovedať na otázku: ako Japonsko vyvažuje narastajúci hospodársky vplyv Číny a ako premieta svoje strategické priority do hospodárskej politiky v regióne Východnej Ázie? Hlavnou metódou prípadovej štúdie bude analýza determinantov japonskej regionálnej hospodárskej politiky (hlavne hospodárskej diplomacie) k Číne podľa modelu: Japonsko k Číne ? Japonsko v regióne vo vzťahu k Číne. Výskum prebehne primárne na uvedenom pracovisku CEAS. Časť výskumu prebehne vo Východnej Ázii (prioritne v Japonsku), alebo na druhom relevantnom pracovisku v Európe. Výstupmi projektu budú dva odborné články vydané v zahraničí, hosťovské prednášky a účasť na medzinárodnej konferencii v zahraničí. Výstupy projektu prispejú k veľmi aktuálnej akademickej diskusii o účinkoch hospodárskeho rastu Číny na regionálne geoekonomické postavenie Japonska v modelovom regióne.