Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje
Id projektusgs09/PřF/2012
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je realizace výzkumu governance s důrazem na roli aktérů v relační perspektivě na území Moravskoslezského kraje ve dvou specifických tematických oblastech, které obsahově rozšiřují dosažené vědecko-výzkumné výsledky předchozích projektů žadatelů (?Analýza a evaluace regionální a lokální governance socioekonomického rozvoje, Analýza a evaluace governance socioekonomického rozvoje statutárního města Ostravy?). Výzkumné aktivity budou koncentrovány na identifikaci aktérů a analýzu jejich vzájemných interakcí v kontextu fungování partikulárních systémů governance v zájmovém území, ve vazbě na teorie lokálního a regionálního rozvoje. Dále bude podrobena evaluaci efektivita fungování governance a výsledkem bude formulace opatření a nástrojů pro optimalizaci rozhodovacích mechanismů a procesů. Primárním výstupem projektu budou dvě dílčí publikace v časopisech A2. Deklarované výstupy z předchozích projektů byly rozpracovány do podoby working papers (viz kapitola 4 OSNOVY) a budou proto publikovány v následujícím kalendářním roce řešení předkládaného projektu. Cílem je hlavně intenzivnější zapojení studentů doktorského studia do publikační činnosti v rámci Centra městského a regionálního managementu při KSGRR. Relativně nízký počet výstupů je nutné vnímat zejména v tomto kontextu, kdy během tří let předpokládáme k publikaci celkem 8 článků v časopisech A2 (viz závěrečné zprávy projektů za rok 2010 a 2011).