Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza vzdělávacích programů gymnázií v ČR, PL a SR se zaměřením na hudební vzdělávání
Id projektusgs11/PdF/2012
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci práce na doktorském projektu "Komparace způsobů ukončování hudebního vzdělávání na SŠ vybraných zemí" je třeba rozsáhlou monitorovací a analytickou prací provést důkladný rozbor vzdělávacích programů se zaměřením na hudební vzdělávání na gymnáziích v ČR, Polsku a na Slovensku. Následně je třeba porovnat obsahy, cíle a dotace předmětu HV na vybraných školách. Výstupem tohoto grantového projektu tedy bude komparační studie, jako podklad pro doktorskou disertaci. Výsledky projektu dále poslouží jako podklad ke kolektivní monografii, zaměřené na problematiku tzv. státních maturitních zkoušek ve vybraných zemích. Projekt je v souladu s výzkumným zaměřením fakulty i pracoviště Katedry hudební výchovy.