Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace teorie čísel - pokračování
Id projektusgs06/PřF/2012
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTeorie čísel je jednou z klasických disciplin matematiky s mnoha aplikacemi v jiných oblastech matematiky a taky mimo ní. Navrhovatel projektu několik let vede na KMA PřF OU seminář prodoktorské a magisterské studenty zaměřen na teorii diofantickýchaproximací, která patří k nejdůležitějším částemanalytické teorie čísel. Za tu dobu publikoval navrhovatel spoluse svými studenty asi 30 původních vědeckých článků z uvedenéproblematiky. Cílem podávaného projektu je podpořit další studentský výzkum v problematice diofantických aproximací a některých přilehlých oblastech, jako je studium Hausdorffovy dimenze složitých množin reálných čísel, míra iracionality, iracionalita nekonečných součinů a studium velikosti a rozložení množin přirozených a reálných čísel. Výběrstudentů byl proveden na základě jejich vědeckých výsledků a bude každým rokem obměňován. Počítá se s diferencovaným přístupem v odměňování. Mezikontrolovatelné výstupy budou patřit zejména vědecké publikace,aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích, organizace konference pro PhD. studenty, aktivní účast na vědeckém semináři.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub