Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Systematika, biologie a rozšíření vybraných taxonů korýšů (Crustacea: Decapoda)
Id projektusgs05/PřF/2012
Hlavní řešitelprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší aktuální otázky fylogeneze a systematiky významných skupin vyšších korýšů, zejména raků, ale i sladkovodních a mořských krabů a krevet. U sladkovodních raků bude v návaznosti na výsledky molekulární systematiky sledována morfologická odlišnost jednotlivých genetických linií. Zároveň budou sledovány vybrané aspekty ekologie (potravní nároky) a rozšíření zejména nepůvodních druhů. Výsledky přispějí k řešení jak teoretických tak i ochranářských aspektů biologie raků. Krabi a krevety jsou významným zdrojem potravy zejména v přímořských státech. Jako hluboce tradiční objekty taxonomie korýšů a zároveň evolučně moderní skupiny živočichů představují významný objekt i fylogenetických a ekologických studií. Cílem projektu je přispět k poznání systematiky vybraných taxonů těchto korýšů. Projekt se zaměří zejména na druhově bohatou čeleď Portunidae jihovýchodní Asie, ale i na další vybrané skupiny korýšů.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub