Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fyziologické a biochemické aspekty odezvy organismu na pohybovou aktivitu
Id projektusgs2/PdF/2012
Hlavní řešitelPhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem předkládaného projektu je hledání vzájemných vztahů mezi velikostí různě modelovaného zatížení a jím vyvolanými změnami v úrovni kardiální autonomní regulace (KAR) a vybraných biochemických ukazatelů v průběhu zotavení. Výzkumný projekt má kvasiexperimentální charakter. Okamžitá i dlouhodobá odezva organismu z pohledu zmíněných kriteriálních proměnných (HRV, biochemie) bude sledována po zatížení, které bude provedeno v laboratorních podmínkách a s kterým bude různě manipulováno. Nové poznatky by mělo přinést zejména hledání vzájemných interakcí mezi úrovní KAR a metabolickými ukazateli během zotavení, a to nejen po jednorázovém, ale i po opakovaném zatížení. Tento projekt by se měl zaměřit především na takové biochemické ukazatele, které zmiňují nejnovější vědecké studie a které pravděpodobně souvisí s civilizačními onemocněními současnosti. Pochopení těchto fyziologických souvislostí je klíčové pro tvorbu pohybových programů se zaměřením na prevenci (případně kompenzaci) například kardiovaskulárních, metabolických a jiných onemocnění. Další význam mohou mít získané výsledky také pro vedení sportovní přípravy.