Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora vytváření podmínek pro sdílení kapacit Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity v Ostravě
Id projektuRP 2012
Hlavní řešitelprof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší potřebu výrazného posílení vztahů mezi Vysokou školou báňskou ? Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě prostřednictvím jejich spolupráce a vytvoření podmínek a předpokladů pro možnou integraci. Projekt je zpracován v souladu s ?Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast VŠ na období 2011 ? 2015? zejména v části diverzifikace vysokého školství s cílem zefektivnění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na OU a VŠB-TU. Výsledkem realizovaného projektu bude zvýšená spolupráce, intenzivnější komunikace, přenos informací mezi OU a VŠB-TUO, sjednocené postupy, normy a technicko - organizační procesy vedoucí k možné integraci. V důsledku realizace projektu dojde k lepší koordinaci výuky, výzkumu a vývoje a ke zvýšení schopnosti reagovat na změny požadavků trhu práce a vést k podpoře inovačních řešení. Další spolupráce se projeví v realizaci společných projektů, společném využívání výzkumných a vývojových kapacit a vzájemné kooperaci na všech činnostech (společné semináře, konference, tematicky zaměřené workshopy aj.).