Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární překlad - výzva. Vybrané literární žánry k prohloubení translatologické kompetence v rámci translatologického studia v Ostravě a ve Vídni
Id projektuAktion62p6
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období11/2011 - 5/2012
PoskytovatelAction
Stavukončený
AnotaceLiterární překlad jako výzva. Na základě překladu různých textových druhů dojde k prohloubení translatogických kompetencí v rámci studia translatologických disciplín v Ostravě a ve Vídni. Zároveň bude navázán kontakt mezi studenty obou univerzit.Těžiště projektu leží v rozvoji jazykových kompetencí v rámci literárního překladu. Současně má ale plánovaná exkurze zahájit intenzivní vědeckou spolupráci mezi oběma univerzitami. Tento bod má zásadní význam, neboť nejen v Ostravě, ale i ve Vídni jsou nabízeny studijní obory tlumočnictví a překladatelství na Universität Wien v Translatologickém centru a na Ostravské univerzitě na katedře germanistiky. Koncept odborné exkurze vychází z dlouhodobých zkušeností obou lektorek z každoroční Literární školy překladu ve Znojmě, jíž se studenti Ostravské a Vídeňské univerzity pravidelně účastní. Zde se ukázalo, že na jedné straně je velmi užitečné zařadit jako přípravu na samotný překlad prvky kreativního psaní a také tandemovou spolupráci v různých fázích překladatelského procesu. A na druhé straně zaplní práce s vybranými literárními formami jako například s lyrickými texty nebo mluveným slovem mezeru v nabídce studijních programů obou univerzit.