Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012
Id projektuRP 2012
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceVýstupy z tvůrčí umělecké činnosti jsou velmi těžce a složitě kvantifikovány, ale přece jen, jak ukazuje zkušenost první části řešení roku 2010, lze najít jistá kriteria, která je možno převádět do matematických modelů hodnocení. Projednávání smyslu a cílů tohoto projektu se setkalo na půdě Rady vysokých škol s naprosto zřetelným pochopením a výraznou podporou. Proto bylo nutné pokusit se projekt dále rozvinout a postupně mu připravit všechny podmínky k vyjasnění výchozích premis a metody řešení, jakožto následně i implementaci do praxe v oblasti vysokého školství, jakožto pilotní, ověřovací proces. Obdobně jako v zemích, kde podobný systém též zavádějí, nyní nastává fáze, v níž se jednotlivé metodické kroky sběru údajů dat, metodika sběru a především vnější certifikace budou podrobně analyzovány a upřesňovány. Jde o snahu v celkovém hodnocení hledat ty nejvyšší stupně excelence a srovnatelnosti s vynikajícími výsledky, které jsou vedeny v RIV.