Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj mobility v rámci internacionalizace fakult s uměleckým zaměřením
Id projektuMŠMT RP 2012
Hlavní řešitelprof. Zbyněk Janáček
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředmětem předkládaného projektu je rozvoj dosavadních forem mobilit, internacionalizace a spolupráce uměleckých fakult na území České republiky.Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kolektivních exkurzí a skupinových výměnných pobytů zajistit studentům možnost přímé konfrontace se současnými formami umění v rámci významných výstavních akcí a seznámení s aktuálními poznatky vědy a výzkumu v umění různých institucí v oboru výtvarného umění, designu a architektury. Vedlejším cílem je posílení organizace mezinárodních workshopů a přednášek navazujících na dosavadní spolupráci či zakládající spolupráci novou.Realizace projektu povede v rámci zahajovacího ročníku k jednostranné mobilitě a k podpoře mobilitní výměny studentů s vybranými partnerskými školami a institucemi v zahraničí a na území ČR, jež za účasti pedagogického vedení docílí nejen významné kulturní výměny skrze realizaci konkrétních projektů, ale rovněž posílí vědecko-výzkumné aktivity v oblasti současného umění prostřednictvím interakce různých vzdělávacích přístupů.Projekt je předkládán jako víceletý s ambicí zařadit formy alternativních mobilit do standardních mechanismů zúčastněných partnerů. Dílčí strategie spolupracujících škol - fakult a ústavů, reflektuje nejen společný zájem sdílení poznatků z oblasti internacionalizace v rámci oborové spolupráce, ale rovněž reflektuje specifika jednotlivých partnerských subjektů.