Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách
Id projektuMŠMT RP 2012
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceDílčí výstavy, sympozium, publikace a finální výstava věnované veřejné prezentaci umělecké tvorby studentů všech českých vysokých uměleckých škol, na kterých jsou realizovány programy zaměřené na oblast výtvarné umění. V rámci sympozia budou diskutovány různorodé přístupy k fenoménu výtvarného umění zastoupené na jednotlivých českých vysokých uměleckých školách. Dílčí výstavy v roce 2012 (realizované na půdách participujících škol a místních galerií) a rozsáhlá prezentace v Domě umění města Brna (rok 2013) tyto přístupy reprezentativním způsobem zmapují. Dalším široce dostupným výstupem se stane publikace, která zdokumentuje vystavená umělecká díla a rovněž poskytne dostatečný prostor pro teoretickou reflexi výstavy i současné situace v oblasti vysokoškolského vzdělávání v programu Výtvarné umění na vysokých uměleckých školách v České republice.