Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum, a aplikace kombinovaných analytických metod pro sledování nebezpečných vlastností odpadů v procesu úpravy odpadů a materiálového či energetického využití
Id projektuSP/2F2/98/07
Hlavní řešitelMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Období10/2011 - 11/2011
PoskytovatelPodporovaná z veřejných prostředků ČR
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt výzkumu řeší zejména využití odpadů /zejména ČOV kalů/ k výrobě TAP zahrnuje popis technologických postupů a metod předúpravy, přípravy TAP z odpadů (receptury), analytickou kontrolu procesu jejich předúpravy a výroby a návrhy postupů nakládání s tuhými zbytky po spalování. Těmito výše uvedenými postupy by se minimalizovaly případy použití nevhodných druhů odpadů při výrobě TAP a ověřily by se nové možné postupy kontroly procesů nakládání s odpady s cílem identifikovat potenciálně nebezpečné vlastnosti vsázky i tuhých zbytků po spalování vzhledem k jeho dalšímu využití např. na povrchu terénu ? rekultivace. Celé řešení projektu je koncipováno s cílem navrhnout postupy pro maximální využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů.