Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzkum a vývoj metod a prostředků inteligentní analýzy časových řad pro úlohy strategického plánování
Id projektuLH12229
Hlavní řešitelprof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h. c., prof. h. c.
Období3/2012 - 12/2014
PoskytovatelKontakt
Stavukončený
AnotaceMetody modelování a prognózy časových řad se obvykle zdůvodňují na základě předpokládaných vlastností procesů (zpravidla dynamických), jejichž chování daná časová řada popisuje. Pro vytváření modelů časových řad se používají různé formální teorie, např. statistická teorie, teorie stochastických procesů, teorie neuronových sítí, apod. Obecně je každá taková teorie zaměřená na zpracování třídy vlastností pro ni specifické, a tedy vzniká úloha, jak různé teorie vhodně zkombinovat. Protože každá příslušná teorie je zformulovaná ve svém jazyce, je úloha kombinování různých teorií s cílem vytváření nových metod velmi obtížná.